Att bo på Herrgården

Anläggningen är avsedd för intern uthyrning till
medlemmar

 1. Se Kontakta oss angående bokningar. Man får tillträda Vittvik från tisdag morgon. Avresa kan ske valfri tid söndag kväll. Måndagen reserveras för städning och annat underhåll på anläggningen.
   
 2. Vid ankomst till Herrgården har Henrik låst upp till de byggnader som hyrts. Garaget, vinkällaren och poolhuset hålls alltid låsta. När du rest låser Henrik och slår på anläggningens larm.
   
 3. Lämna herrgården i samma fina skick som du vill finna den i när du kommer. Fast städning ingår i avgiften vill vi att du diskar upp all din disk innan du åker hem så att inte matresterna torkar in (Följ instruktionen för diskmaskinen mycket noggrant). Se också till att alla spel, soldynor, mm läggs tillbaka in i båthuset resp. lådorna vid poolen. Se också till att inga glasflaskor och ölburkar ligger slängda runt omkring på tomten.
   
 4. Vid varje bokning av Vittvik ska en person utses som brandskyddsansvarig. Det åligger den brandskyddsansvarige att informera alla övriga i sällskapet om utrymningsvägar från plan 2 och plan 3, var brandsläckare finns och hur dessa används samt var alla ska samlas efter en utrymning. Det åligger även den som är brandskyddsansvarig att ta del av den brandskyddsinformation som finns på anläggningen.
   
 5. Använd sänglinne och örngott till de sängar du använder. Var även försiktig med möbler och golv vid dans inomhus. Ta av er skorna inomhus.
   
 6. Ett antal spel finns att tillgå och dessa förvaras i båthuset. Se till att de finns där även när du lämnar Vittvik. Luftpistol utlämnas på begäran av Henrik till ansvarig hyresman. Hyresmannen är ansvarig för luftpistolens användning. Inget skjutande på byggnader eller liknande får förekomma.
   
 7. Henrik ansvarar för poolens skötsel och ser till att den kloreras, håller rätt vattennivå och att botten har dammsugits när du anländer. Termostaten är inställd på 27 º. Se till att vårda poolen. Inga främmande föremål som kan orsaka skada typ kapsyler eller andra hårda föremål får kastas i poolen. Undvik allt för våldsamma hopp i poolen som skadar botten. Försök att minimera nedsmutsningen av poolen.

  Att stänga poolöverdraget över natten är en säkerhetsåtgärd som dessutom spar energi. När du stänger eller öppnar så se till att överdraget löper rätt i skenorna.
   
 8. Var aktsam med båten och båtmotorn. Se upp med de stenar som finns till vänster om bryggan så att vi kan minimera propellerbyten i framtiden. Motorn drar ganska mycket bensin. Se till att du har reserv med dig. Om du förbrukar en hel dunk får du införskaffa ny bensin i samma mängd. Om all bensin skulle ta slut när du är ute till sjöss så finns det en nöddunk under baksätet på 10 liter. Om du använder dig av nöddunken så se till att alltid återfylla den och lägga tillbaka den under sätet. Kontrollera oljenivån på motorns ovansida innan du ger dig ut. Fyll på vid behov.

  Inplastat sjökort förvaras under baksätet. Se till att det alltid finns där när du lämnar herrgården.

  Kör båten med försiktighet. Använd ej maxgas då detta endast ökar bensin-förbrukningen utan att ge speciellt högre fart.

  Tänk på att den lilla båtens motor går på oljeblandad bensin och att du måste blanda denna själv. Till 10 liter bensin inblandas 3 dl olja. Färdiga småförpackningar olja finns t ex på Statoil.
   
 9. På plan 3 finns det fyra stycken fjärrkontroller. Nr 1 går till TV, nr 2 går till ViaSat-boxen, nr 3 går till Canal Digital-boxen och nr 4 går till Video. Använd dessa enligt befintlig instruktion och ändra inte något på gjorda inställningar.
   
 10. Vin och starkare drycker i baren är avsedda för gemensamma möten. Ta därför med dig egna drycker till herrgården. Om du trots allt förser dig från detta förråd så återköp innan du åker eller rapportera förbrukningen till kontoret för debitering.
   
 11. Under sommaren får det totala antalet boende på anläggningen ej överstiga 25 personer, barn under 1 år obegränsat (15 stora huset +4 Grindstugan +6 Sjöstugan). Detta för allas trevnad p g a att faciliteterna (poolen, tennisbanan, solstolarna) inte räcker till fler samtidigt.

Flytta aldrig inventarier eller annat lösöre från den byggnad där de stod när du kom. Detsamma gäller glas, porslin, bestick, mm. Ställ tillbaka dessa i samma förvarings-utrymme de stod när du kom. Inventarieförteckning per skåp/låda kommer att upprättas.

Vi önskar dig en trevlig vistelse på Vittvik