Kort Historik om Vittvik

 

Vittvik har lytt under Fogelviksgodset och nämns i 1559 års jordebok som tvåfrälsehem. År 1613 var Vittvik en liten by med tre bönder som gav sin skatt till Fogelvik.

Nils Gyllenstierna 1585 - 1622, skrev sig till Vittvik och omskapade byn till ett herrgårdsmässigt bebyggt säteri. Brorsonen Johan Gyllenstierna var nästa ägare till egendomen på 1620-talet. Efter dennes död övertog dottern Sigrid med make, friherre Göran Flemming, egendomen. Sigrid blir änka 1667 och gifter om sig 1674 med sin fars kusin Johan Gyllenstierna.

I 1698 års jordebok är arvingarna till Johan Gyllenstierna skrivna under Vittvik. Egendomen stannar under Fogelvik hela 1700-talet.

1802 har Vittvik lämnat Fogelviksegendomen och Thage Thott säljer godset till brukspatronen på Gusum, Eric Vilhelm Westerberg. Den nuvarande huvudbyggnaden lär ha blivit uppförd under den här tiden. 1851 köps Vittvik av Samuel Kellman som äger det fram till 1865 då egendomen säljs till Axel Tisell. Vittvik byter ägare inom kort och kamreraren på Fogelvik, A. Cederblad, blir nästa innehavare. Efter hans död 1890 köper bröderna F.O., S.F. Sjögren och Aug. Jonsson Vittvik.

Aug. Hansson äger Vittvik 1917 och ett år senare förvärvas egendomen av Oskar Löfgren. Efter dennes död 1935 övergår äganderätten till dottern Bertha Ählman och från 1953 ägs Vittvik av sonen Carl-Olov Ählman.

1974 avstyckades och såldes dåvarande mangårdsbyggnad med grindstuga, sjöstuga och stall.

Alltsedan 1991 ägs anläggningen av Inotec AB, Stockholm som bedriver kurs- och konferensverksamhet i byggnaden. Förvaltare är Carl-Olovs son Henrik Ählman, Vittviks Gård.